Vandanalyse af vandet fra Ågård Gravens Vandværk

Vandværket får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenfor ses rapporter af prøveudtagningerne. Tidligere vandanalyser kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen.

Hårdheden i vandet er 13 - 14 gr. dH

Ønsker du en vejledning i at læse og forstå vandanalyserne, kan du læse eurofins "Hvad betyder det...", som er en guide i de mest almindelige termer og data i en vandanalyse.


Vandanalyse sep 2019
Vandanalyse sep 2019_1
Vandanalyse 25.06.2019
Vandanalyse 24.11.2018 taphaneprøve
Vandanalyse 24.11.2018 flushprøve
Vandanalyse 24.09.2018
Vandanalyse 24.09.2018 (II)
Vandanalyse 27.08.2018
Vandanalyse 09.08.2018
Vandanalyse 14.08.2018
Vandanalyse 27.03.2018
Vandanalyse 25.10.2017 
Vandanalyse 20.09.2017
Vandanalyse 08.03.2017