Vandanalyse af vandet fra Ågård Gravens Vandværk

 

Vandværket får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenfor ses rapporter af prøveudtagningerne. Tidligere vandanalyser kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen.

Hårdheden i vandet er 13 - 14 gr. dH

Ønsker du en vejledning i at læse og forstå vandanalyserne, kan du læse eurofins "Hvad betyder det...", som er en guide i de mest almindelige termer og data i en vandanalyse.

Vandanalyse 15. juni 2020
Vandanalyse 15. juni 2020

Vandanalyse 4 Marts 2020
Vandanalyse 5 Marts 2020

Vandanalyse 1 Marts 2020
Vandanalyse 2 Marts 2020
Vandanalyse 3 Marts 2020

Vandanalyse Jan 2020
Vandanalyse Dec 2019
Vandanalyse Dec 2019_1

Vandanalyse sep 2019
Vandanalyse sep 2019_1
Vandanalyse 25.06.2019
Vandanalyse 24.11.2018 taphaneprøve
Vandanalyse 24.11.2018 flushprøve