Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T


 

Vandets hårdhed: 13 - 14 gr. dH


 

Husk

Aktuelt

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ågård-Gravens Vandværk
Mandag den 26. august 2019 klokken 19 på Ågården, Majsvænget, Ågård.

Dagsorden

    Valg af dirigent.

    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

    Forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen:
    § 9 ændres til:
    Selskabets bestyrelse består af 3-5 medlemmer, valgt blandt andelshaverne for 2 år
    ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis
    op til 2 og 3 medlemmer. Herudover kan vælges 1 suppleant,
    som ved afgang fra bestyrelsen indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
    (Resten af § 9 uændret). 

Såfremt der på den ekstraordinære generalforsamling indvælges 2 bestyrelsesmedlemmer,
og eventuelt 1 suppleant, bortfalder dagsordenens pkt. 3

 

 


 

Kontakt

Ved driftsforstyrrelser skal henvendelse rettes til: 

driftsbestyrer, Arne Dissing Pedersen
tlf. 42 64 09 57 eller skriv mail.Antal besøgende
Besøgende: 1078